Fejlesztések, Projektek

SZENTES VÁROS ÉS TÉRSÉGE – „SZERETETFALVA ÉS BOLDOGSÁGVÁROS” PROGRAMJA 2019-2029 (előzetes terv)

AZ ELŐADÁS MŰFAJA Válaszok helyett kérdések jövőtervek, jövőjavaslatok, jövővíziók formájában A FOLYTATÁS A városi polgárok, a szentesi közösségek, a helyi intézmények, a szentesi vállalkozások, azaz az érdekeltek megkérdezése A VÉGEREDMÉNY Közös szellemi teremtésként Szentes város és a szentesi kistérség átfogó stratégiája 2030-ig   Az élő hagyományok, a mai tapasztalatok, s az életminőség remények alapján megszületik […]

SZENTES VÁROS ÉS TÉRSÉGE – „SZERETETFALVA ÉS BOLDOGSÁGVÁROS” PROGRAMJA 2019-2029 (előzetes terv) Read More »

„Százlábú Magyarország, avagy a lokális Aranykor terve” konferencia a Kristályvölgy faluközösségben, Borszörcsökön

  Százlábú Magyarország, avagy a lokális Aranykor terve konferencia a Kristályvölgy faluközösségben, Borszörcsökön (a Művelődési Házban) 2017. május 20-án szombaton 9.30-tól: szakmai kerekasztal beszélgetés (Garaczi Imre filozófus, Kaszás Géza filmrendező, Benda József oktatás és népesedés kutató, Deák Bárdos András közösség-gazdaság fejlesztő, Bagyura Ferenc faluközösség építő, Varga Csaba író, szociológus) 13.30-.tól: a résztvevők kérdeznek, az előadók

„Százlábú Magyarország, avagy a lokális Aranykor terve” konferencia a Kristályvölgy faluközösségben, Borszörcsökön Read More »

Kristályvölgy Faluközösség Szeretetfalva program

  FONTOSABB PROJEKTTERVEK 2016-2017       Projekt száma és címe   Projekt tartalma Helyszín (falunév, intézmény, stb.) 1. Alapozó képzés, később rendszeres civil képzés, népfőiskola   Kristályvölgy Felnőttképzési Egyetem (először egy éves alapozó képzés) Nagyalásony, Noszlop, Somlóvásárhely 2. Polgármesteri rendszeres találkozók     Havi találkozók, programegyeztetés, projektek vezetése, rendszeres „továbbképzés”, Somlószőlős 3. Kérdőíves felmérés

Kristályvölgy Faluközösség Szeretetfalva program Read More »

Márfai Molnár László: Egy online színtér szemiotikája és etikája

    Bevezetés   Néhány évvel ezelőtt hazánkban is elterjedtek azok az internetes oldalak, melyek lehetővé teszik az adásvételt az online felületen olyan módon, mintha egy hagyományos piacon járnánk. Lehet itt is alkudozni, többször visszatérni, megszemlélni az árut, kérdezni az eladótól, mint ahogy az eladó is  megszabhat minimálárat, jelképes összeget, indítóárat termékeiért, és így tovább.

Márfai Molnár László: Egy online színtér szemiotikája és etikája Read More »

KRISTÁLYVÖLGY TELEPÜLÉSCSOPORT SZERETETFALVA PROGRAMJA

    2016. okt. 20-án délután Dabronyban, a devecseri kistérség egyik falujában aláírtuk a hosszú távú szerződést a SZERETETFALVA program megvalósítására. A program részvevői: Vid, Dabrony, Nagyalásony, Somlószőlős, Nagypirit, Noszlop, Somlójenő, Somlóvásárhely és Borszörcsök önkormányzata, Calm-B Szociális Szövetkezet, Készenlét Zrt, Kinizsi Mezőgazdasági Zrt, Stratégiakutató Intézet, valamint a kiscsőszi Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület. A program szakmai irányítója

KRISTÁLYVÖLGY TELEPÜLÉSCSOPORT SZERETETFALVA PROGRAMJA Read More »

Nemzeti Önellátó és Öngondoskodó Hálózatok projektterve (Varga Csaba)

  Új helyzet, új kihívások     Évszázadokig természetes és működőképes volt az életnek egy olyan rendje és formája, ahol az egyének, családok, közösségek teljesen vagy jórészt önmagukat látták el. A családi vagy közösségi öngondoskodás az élet fenntartásának és továbbvitelének volt a normális típusa. Senki nem kérdőjelezte meg, senki nem akart mást. Az önellátást és

Nemzeti Önellátó és Öngondoskodó Hálózatok projektterve (Varga Csaba) Read More »

Nemzeti Szeretetcsalád Mozgalom projektterve (Varga Csaba)

    Új helyzet, új kihívások     A jelenlegi világban az új helyzet majdnem azonos az új kihívással. A mai helyzet egyik legkatartikusabb jellemzője, hogy a családok nagyon nagy többsége nem, vagy csak töredékesen szeretetcsalád. Ennél is nyomasztóbb kihívás, hogy a családok többségében nincs szeretetcsalád iránti igény. Ezért tehát önmagában nem az drámai helyzet,

Nemzeti Szeretetcsalád Mozgalom projektterve (Varga Csaba) Read More »

Szociális gazdaság fejlesztése – Foglalkoztatási szövetkezetek és civil közösségek programja

Szociális gazdaság fejlesztése – Foglalkoztatási szövetkezetek és civil közösségek programja [gap height=”50″] [embeddoc url=”http://strategiakutato-intezet.hu/wp-content/uploads/2015/03/Új-gazdaság-és-életforma-projektek-a-szociális-gazdaságért-táblázat-2013-SKI.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

Szociális gazdaság fejlesztése – Foglalkoztatási szövetkezetek és civil közösségek programja Read More »

Aba és Sárvíz Jövőkert projektterv (2015-2025)

Aba város már a kilencvenes évek óta a jövő egyik mintája Magyarországon a Közép-Dunántúl régióban. Az abai jövőkert projekt azt a hosszú távú célt tűzi ki, hogy Magyarország és Európa számára az egyik lehetséges új jövő modell megteremtésének létező mintáját mutassa fel. Az abai modell ráadásul mintája is az inkluzív, innovatív és reflektív társadalmaknak. Aba

Aba és Sárvíz Jövőkert projektterv (2015-2025) Read More »

Az európai E-forgatókönyv modell és az abai város- és társadalom-modell összevetése

Nem az európai modellel szemben, de ettől nem függetlenül bemutatjuk az abai és sárvízi jövőmodellt. Szintén született egy ábra, s az ezt értelmező táblázat. Abán ez az új modell a kilencvenes évek végétől induló, közel húsz éves fejlődés eredményeként született meg. Az összevetésből látszik a két modell különbsége, s jól, markánsan mutatja, hogy az abai

Az európai E-forgatókönyv modell és az abai város- és társadalom-modell összevetése Read More »