Az Új Aranykor konferencia 2019 előadásai

Milyen Új Aranykort teremtsünk?

Az Új Aranykor már most is tündököl. Észleljük-e, tapasztaljuk-e, hogy akkor is Új Aranykor van és lesz, ha a jelenlegi világrendnek még nincs vége? Az Új Aranykor ugyan is nem függ a jelentől, amely a földbolygón most persze cáfolhatatlanul ember- és világellenes. Ez egy mélységesen traumatizált bolygó. A pillanatnyi valóságkép alapján viszont már egyre tisztábban […]

Milyen Új Aranykort teremtsünk? Read More »

Köves Dávid – A galaktikus ember és a magasabb dimenziók (sokdimenziós tudatosság)

A galaktikus időszámítás és az ősi civilizációkban élő beavatottak látomásainak egybevágó tanúsága szerint a Föld és az Emberiség éppen egy új korszak, az Új Aranykor hajnalát éli. Valóban igaz, hogy jelen időszakbban az emberiség egy igen jelentős spirituális átalakuláson megy keresztül? Mi változik az emberben? Hogyan lehet ezt a külső érzékkekkel szinte láthatatlan változást megfigyelni,

Köves Dávid – A galaktikus ember és a magasabb dimenziók (sokdimenziós tudatosság) Read More »

Farkas Péter – A szeretetcsalád erkölcsteológiájának vázlata

„Isten a Szeretet” (1 Jn 4,8) Szent János evangélista első levelének 4. fejezete ezt mondja: „Szeretteim szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Isten szeretete abban nyilvánul meg, hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy

Farkas Péter – A szeretetcsalád erkölcsteológiájának vázlata Read More »

Bán Krisztián – Új gondolkodás, új nyilvánosság

A taoista felfogás szerint a válsághelyzet nem más, mint az az állapot, amikor a régi már nem tartható, de az új még nem jött létre[1]. A szorult helyzetből pedig akkor jutunk ki, ha a célunkat követjük. Vagyis kulcsfontosságú a tájékozódás, ha úgy tetszik, feltérképezés. Jelen tanulmányban nem kísérlem meg részletekbe menően megvizsgálni a gondolkodás és

Bán Krisztián – Új gondolkodás, új nyilvánosság Read More »