Egyéb

Dr. Héjjas István: Newton világképe, és az utolsó ítélet

A modern világ keveset tud Newtonról, és amit tudunk, gyakran azt is félre értelmezzük. A jelen rövid tanulmány célja a tévesen értelmezett ún. „newtoni világkép” újra gondolása, helyreigazítása. Newton igazi tudós volt, méghozzá polihisztor tudós, egyszerre volt fizikus, filozófus, teológus, matematikus, csillagász, alkimista, és beavatott tudója számos ezoterikus tudománynak. Képes volt mindezen tudásokat integrálni, képes

Dr. Héjjas István: Newton világképe, és az utolsó ítélet Read More »

Dr. Héjjas István: A bioenergetika és az univerzális mező

  A bioenergetika körébe sorolt diagnosztikai és terápiás eljárásokat az emberiség évezredek óta alkalmazza, eredményességük számos területen összemérhető a modern orvoslással. Bemutatjuk, hogy az ilyen terápiák működésének értelmezéséhez szükség van paradigma váltásra, és felvázolunk egy ilyen elméleti modellt. Ehhez felhasználjuk Bauer Ervin biológia elméletét [3], a kvantumfizika egyes eredményeit [14, 29, 30], a kvantummező elméletből

Dr. Héjjas István: A bioenergetika és az univerzális mező Read More »