A család mint pszichohistóriai probléma

FEJLŐDÉS ÉS/VAGY BOMLÁS?
A család mint pszichohistóriai probléma
Lányi Gusztáv
(ELTE TáTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Szociálpszichológiai Tanszék)

 

Előszó

Tanulmányomban a család fogalmát olyan paradigmatikus példának tekintem, ami általánosítható
erővel mutatja korunk emberi életvilága mikro-, mezo- és makroszféráit átható végzetes
értékrelativitást és következményeit: a család esetében a hagyományos funkcióinak leépülését,
elvesztését.
A következő kérdésekre összpontosítok:
1. A modernizáció történeti-szociológiai folyamataiban kialakult nukleáris család
disz/funkciói a „fejlődés” vagy inkább a „bomlás” irányába mutatnak-e?
2. A pszichohistóriai elemzés ugyanakkor ezt a történeti-szociológiai folyamatot mintegy belülről
– a „lélek” pszichológiai perspektívájából – vizsgálja.
3. Elemzésem középpontjába az autoritásvesztés diagnosztizálását állítom.
4. Terápiás javaslatom, vagyis inkább ilyen szándékú kérdésem: a család bibliai (ó- és újtestamentumi)
konfliktusartikulálási és -kezelési módjai/mintái vajon milyen példával szolgálhatnak
a posztmodernitás kor- és kórszakában?

Tovább…..

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük