Varga Csaba Életrajz

vargacsaba_normal
Varga Csaba

Varga Csaba (Budapest, 1946. július 17.) szociológus, filozófus, elsősorban társadalom-elmélettel és metafilozófiával foglalkozik, címzetes egyetemi docens, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK szociológia szakán végzett.1991 óta a Stratégiakutató Intézet alapítója, elnöke és ügyvezetője. Továbbá az Aranymag Intézet vezetője.

 

A hetvenes évek második felében Budapesten a legendás Fiatal Művészek Klubját vezeti. A nyolcvanas években a Népművelési Intézetben település- és társadalomfejlesztő, majd a Magyar Írók Szövetségének titkára, később az 1989/1990-es rendszerváltás után szervezi meg a Stratégiakutató Intézetet. Rövidebb-hosszabb ideig tanított a Pannon Egyetemen, a Gazdasági Főiskolán, a Századvég Politikai Főiskolán, az Iparművészeti Egyetemen (MOME).

 

Varga Csaba pályáját szociográfusként-szociológusként kezdi a hetvenes években, de már a nyolc­vanas évek végén megjelennek válogatott tanulmányai, esszéi. Az évtized közepén – Kamarás Istvánnal közösen írt – kis magyar utópiájuk, a „Reformvár” komoly hatást gyakorol az értelmiségre. 1989-90-ben részt vesz a magyar rendszerváltás előkészítésében, tagja az Ellenzéki Kerekasztalnak, ám már akkor bírálja ezt a poli­tikai fordulatot, mert stratégiailag elégtelennek tartja, hogy Magyarország a kapitalista világmodell múltját választja jövőnek, miközben a globális világ már a tudásalapú korba lép.

 

Ezért nem vé­letlen, hogy a kilencvenes években az információs- és tudástársadalom teoretikusaként tűnik ki, ám közben érdeklődése még inkább eltolódik az elméleti-filozófiai kérdéskörök irányába. Az ezredfor­duló után munkássága már a metaelmélet-metafilozófia létrehozására koncentrál.

 

Varga Csabát tehát nem lehet egyetlen hagyományos szellemi-ideológiai skatulyába sem besorolni. Szellemileg és nyelvileg is újat hozó, egyszerre kísérletező és integráló teoretikus. Az új tudomány, vagy az új filozófia, s az ennek segítségével megszülető új jelen- és jövőkép képviselője. Az ezredforduló utáni elméletalkotás egyik jelentős gondol­kodójaként jelentős elmélethorizontokat tár fel.

 

A metafilozófiai kutatást itthon a Stratégiakutató Intézet vezeti, s ezen belül a metafilozófiai munkacsoport, amelyet szintén Varga Csaba irányít. A metafilozófia az összes (természet- és társadalom) tudomány, a világvallások és a művészetek közös filozófiája. A metafilozófia így az elméleti gondolkodás csúcspontja lehet, az a magas-tudás, ami egyúttal magasabb tudatállapotot követel. A Stratégiakutató Intézet évente vagy kétévente (2005, 2006, 2008, 2013) metaelméleti világkonferenciát rendez Budapesten Egyesített elméletek címmel.

 

Részletes életrajza: www.vargacsaba.hu

 

Kutatási területei

 

Fő kutatási terület: metaelmélet-metafilozófia, egyesített elmélet, új tudomány elmélete (2002-től).

További kutatások: falu és városkutatások (1972-1988), térszerkezeti kutatások (1986-tól), nemzet és nemzeti tudat (1972-től), jövőkutatások, jövőstratégiák készítése (1976-tól), konzervativizmuselmélet (1992-1995), Európai Unió és Magyarország jövője (1992-től). Globalizáció és lokalizáció (1993-tól), információs társadalom elmélete és gyakorlata, tudástársadalom helyzete, jövője, tudásvárosok és e-városok (1993-tól), tudás- és tudattársadalom elmélete (1995-től), fenntartható társadalom (2002-től), új technológiai piac és posztpiac (2002-től), új állam- és demokráciaelmélet (2002-től).

Aktuális kutatások (2005-2006-től): a posztkapitalizmus alternatívái, új társadalom és társadalmi tudat elmélet, kollektív tudat elmélet, egyesített valláselmélet, tudás- és tudatközpontú társadalom modell, globalizációkutatás, nemzeti-társadalmi-kulturális kisebbségek, részvételéi demokrácia és civil társadalom, kistérségi sport- és szabadidő fejlesztés, új nemzeti stratégia modell, új egyetemi modellek, új paradigmák és a paradigmaváltás, új alternatívák a bolygó életében, a Nyugat-Kelet viszony újraértelmezése, internetes televízió csatornák és tudáscsatornák, stb.

 

Fejlesztési területek

 

Információs társadalom fejlesztések (1993-tól), intelligens régió, megye projektek (1998-tól), tudásközpontú települések és térségek tervezése (1998-tól), e-közigazgatási fejlesztések (2003-tól). Aba intelligens város és Sárvíz intelligens kistérség fejlesztése (2002-től), Zselici édenkert és jövőváros tervezése (2002-től), Aba részvételi demokrácia fejlesztés (2004-től), kistérségi modellkísérlet, Szentlőrinc (2005-2007), Agglomerációs modellkísérlet, Gyál és környéke (2006). Sárospataki Református Kollégium (2006-2007), Becskei Buddhista Meditációs Központ (2007-2008), Abai és Fejér Megyei demokrácia- és közösségfejlesztés (2010-2012), Részvételi demokrácia projekt Törökbálinton (2013-2014), Önellátás a településeken (2012-től), Szeretetfalva-szeretetváros programok (2014-től), stb.

Mintegy nyolcvan regionális, megyei, kistérségi városi-községi (illetve fővárosi kerületi) stratégiát írt, szerkesztett, munkatársaival közösen. Részt vett például az információs társadalom kormánystratégia, a kormányzati ifjúságstratégiai koncepció, és kormányzati közigazgatás fejlesztési program készítésében. Vezető szakértő: információs társadalom-, e-közigazgatási-, technológiai park-, stb. fejlesztésekben. Több európai és ázsiai projektben és fejlesztésben szintén részt vett. Vietnámban például 2006 óta dolgozik.

 

Egyéb tevékenységek

 

Varga Csaba az INCO című – információs korról szóló elméleti-gyakorlati – e-folyóirat főszerkesztője, közben az e-Világ, információs társadalom folyóirat szerkesztő bizottságának elnöke volt. Jelenleg az ARCA filozófiai e-folyóirat egyik szerkesztője is. A Pannon Egyetemnek az információs társadalom és az e-közigazgatás elméletéről írt egyetemi tananyagokat. Több külföldi tudáscsoportnak – Kreaprenör, Svédország, Noetic Advenced Studies Institue, USA, Német-Magyar Filozófiai Társaság, European Network for the Study of Globalisation, Ausztria, stb. – tagja.

 

Társadalomkutatói munkássága mellett részt vett és vesz társadalomfejlesztési kísérletekben, projektekben; falukísérletek (1969-1999), népfőiskolák (1982-1987) szervezése; civilegyetem létrehozása (1996-tól), részvételi közösség- és demokrácia fejlesztések (2003-2013). Az elmúlt harminc évben több mint ezerötszáz előadást tartott itthon, illetve mintegy negyvenet külföldön.

 

Fontosabb könyvei magyarul

 

Azon túl ott a tág világ (Bánlaky Pállal, Magvető, Gyorsuló idő, 1977); Reformvár (Kamarás Istvánnal, Magvető, JAK-füzetek, 1984); Dunatáji tudósítás, válogatott esszék (Gondolat, 1988); Magyarország eresz alatt, válogatott szociográfiák (Magvető, 1989); Hagyomány és stratégia (Kapu Könyvek, 1998); Vidékfejlesztés az információs korban, avagy a lokalitás esélye (Agroinform Kiadóház, 2000); A legutolsó utolsó esély (Kiss Endrével, Stratégiakutató Intézet, 2001); Új elmélethorizontok előtt (Tertia, 2004); Új demokrácia- és államelmélet (Ugrin Emesével, Századvég, 2007); A metafilozófia gyönyörűsége (Kairosz, 2008); A társadalom felébredése az agóniából (Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2011); Tanítások a Magasságostól (SKI, 2011), Isteni jelem, a Szerelem (SKI, 2014), Isteni Szerelem, a Sorsom (SKI, 20124), stb.

 

A kilencvenes évek második felétől a Nemzeti Stratégia 2020-ig Könyvek, az Információs Társadalom Könyvek, és 2004-től a Metaelméleti Könyvek sorozat szerkesztője és szerzője.

Néhány fontosabb könyv: Magyar jövőképek (HÉA Stratégiakutató Intézet, MTA Szociológiai Intézet, Budapest Klub Alapítvány, stb.); Intelligens régiók Magyarországon 1. (Agroinform Kiadóház – Stratégiakutató Intézet, Budapest, 2001); Jövő mint egész (Friedrich Ebert Stiftung, 2001); A tudás társadalma I-II. (Stratégiakutató Intézet, Ipargazdaság Kutató Intézet, Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, 2002)., Metaelmélet, metafilozófia, (Stratégiakutató Intézet, 2005), Metaelméletek és új paradigmák (Pannon Egyetem, 2010), stb.

 

USA-ban jelent meg angol nyelven a 2006-os világkonferencia előadásaiból összeállított – Unified Theories című – könyv és CD-ROM. Ugrin Emese és Varga Csaba angolul megjelent könyve: New theory of state and democracy, 2008. (Stb.)

 

2015-ig 60 videofilm készült előadásaiból, illetve ezek megjelentek CD-én, vagy DVD-én. Az egyik utolsó: A magyarság gyógyító és megváltó kollektív tudata (Stratégiakutató Intézet – www.emberiseg.hu ) A filmek megtalálhatóak: www.tudatos-csatorna-info

 

 

Külső hivatkozások

 

Varga Csaba honlapja: www.vargacsaba.hu

Részvételi demokrácia, részvételi közösség: www.reszvetel-demokracia-kozosseg.hu

Metaelméleti-metafilozófiai honlap: www.metaelmelet.hu;

Stratégiakutató Intézet honlapja: www.strategiakutato.hu

Aranymag Intézet: www.aranymag-intezet.hu

INCO, információs kori e-folyóirat: www.inco.hu

ARCA filozófiai e-folyóirat: www.arcafolyoirat.hu

Tudatos csatorna: www.tudatos-csatorna.info

Civilegyetem: www.civilegyetem.hu

Stb.

 

Elérhetősége

 

e-mail: vargacsaba@vargacsaba.hu; vargacs@strategiakutato-intezet.hu

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük