Stratégiakutató Intézet (Profilkép)

emblema_kicsi_atlatszo

Stratégiakutató Intézet, Hungary

(ismertetés – bemutatás)

 

A Stratégiakutató Intézet több módon értelmezhető. Felfogható think-tank intézménynek, új gondolkodások műhelyének, jövőkutató csoportnak, innovatív kutatási-fejlesztési intézetnek, vagy akár az új tudatosulás egyik központjának.

A Stratégiakutató Intézet küldetése a tudomány új paradigmáinak kutatása, s ezek eredményeinek hasznosítása a fejlesztésekben.

 

A Stratégiakutató Intézetet – Varga Csaba vezetésével – Magyarországon alakították meg 1991 elején. Az eredeti küldetés az volt, hogy Magyarország számára hosszú távú stratégiai alternatívákat fogalmazzunk meg. Ezeket a jövőkoncepciókat könyvsorozatban adtuk ki a kilencvenes években. A megalakulás után, néhány évvel később a profil – többek között – azzal bővült, hogy a világ egyik új alternatíváját, a tudástársadalom víziót, s ennek megvalósítási esélyeit kutattuk és ezeket a stratégiai elképzeléseket és projekt programokat szintén könyvsorozatban publikáltuk.

 

A kilencvenes évek közepétől kialakult a végleges törekvés: a Stratégiakutató Intézet K+F+I intézetté vált, egyaránt vállalta a kutatást, a stratégiakészítést, a fejlesztést, az oktatást. Minden évben tíz-tizenöt kutatócsoport dolgozott, s ezzel párhuzamosan évente általában nyolc-tíz tematikus stratégiát írtunk, s öt-hat nagyobb fejlesztésben vettünk részt. Fontosabb kutatások voltak: Magyarország helyzete, nemzeti stratégia, hagyományelmélet, Kárpát-medence változásai, új gazdaságelmélet, tudástársadalom, új globalizáció és lokalizáció, fenntartható fejlődés, elméleti fizika és tudatkutatás, metaelmélet, részvételi demokrácia és új állam, elektronikus közigazgatás. A kutatások külön iránya az európai folyamatok, a tagállamok helyzete, Európa gazdasága és társadalma, valamint Európa jövője a következő 25-30 évben. Rendszeresen írunk magyar és angol nyelvű külpolitikai elemzéseket is.

A fejlesztések közül kiemelhetők: innovációs park fejlesztése, jövőváros tervezése, fenntartható tudástársadalom, lokális (regionális, megyei kistérségi) fejlesztések, egyetemi tananyag fejlesztések, e-közigazgatási stratégiák, részvételi demokrácia programok, közösségfejlesztések.

 

Az ezredforduló után a Stratégiakutató Intézet – a korábbi arculatot részben megtartva – két új kutatási irányra is koncentrált: a tudat kutatásra (egyben az új elméleti fizika új felvetésire) és a metaelméletre, vagy tágabban a metafilozófiára, amit hívhatunk egyesített elméletnek. Ez az új elmélet a hagyományos tudományok, a művészetek és a spirituális gondolkodások egyesített filozófiája. Az utóbbi tíz évben több metaelméleti világkonferenciát szerveztük, kiadjuk a metafilozófiai könyvsorozatot és a metaelméleti szemléletet egyre szélesebb körben alkalmazzuk a fejlesztési projektekben is.

 

2010 után ismét bővült és változott az intézet programja és arculata. Három korábbi témakör (új globalizáció-lokalizáció, új fizika és tudatkutatás, metaelmélet-metafilozófia) maradt, miközben régi irányok új szemléletben és új irányok jelentek meg. Ilyenek például: spirituális gazdaság, jövő egyeteme, a földbolygó új programja 2040-ig, több pólusú globális világ, szakrális nemzet, új állam és demokráciaelmélet, szeretet és szerelem, vallások és közös tanításaik, Gaia és Földanya, lokális önellátás és a kollektív tudat kutatása. Az új témák és konzekvens képviseleteik miatt – hol témavezetőként, hol partnerként – új intézeteket hoztunk létre: ez az Aranymag Intézet és Lokalitás (K+F) Intézet. 2012 második felétől már ezek az új irányok vannak előtérben. Ez a fejlődési út oda vezet, hogy a három intézet közösen Dimenzió Szellemi Csoportnak definiálja magát.

 

Magyarországon és külföldön számos partnerrel, kutatóval és kutatási csoporttal dolgozunk, kezdve Svédországtól Vietnámig, vagy az Egyesült Államoktól Ausztriáig.

 

A Stratégiakutató Intézet gazdasági közhasznú társaságként leírható globális kulturális kreatív vállalatként. Szellemi csoportként kifejezetten érdekelt abban, hogy megteremtődjön és megvalósuljon a bolygó paradigmaváltása és új minőségi világállapot jöjjön létre. Már öt-hét éve átfogó víziókat forgalmaztunk meg Európa jövőjéről, vagy az új globalizáció-nemzetiesedés-lokalizáció programjáról, s egyúttal az egymást erősítő globális és kontinentális csődök kezelése érdekében kreatív és új paradigmákra építő új alternatívákat dolgoztunk ki.

     2014-2015

 

Varga Csaba
ügyvezető
www.strategiakutato.hu
www.metaelmelet.hu

emblema_kicsi_atlatszo

 

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük