Istenkor modell és program

 1. Isteni áldás, hogy a Földön Istenkor születik. Ez isteni felemelkedés és egyúttal megváltás. Végre angyalian boldogok lehetünk.
 2. Az emberiség a Földbolygón sajnos sok-sok ezer éve gyakran az istentelenséget, az embertelenséget, s a szeretetlenséget kényszerült élni. Ám múltunkra már szeretettel emlékezünk.
 3. Most azonban már az a remény és ugyanakkor az a garantált lehetőség, hogy az isteni ajándék a Földön valóra válik, és ennek teremtésében az ember társteremtő! A mindent felülíró kérdésrendszer így arra keres választ, hogy milyen Istenkort és hogyan teremtsünk? A társteremtő az isteni modellhez hozzáadhatja a maga átfogó jövőálmát és közben olyan teremtésgyakorlatot folytathat, amely a belső újjászületését is szolgálhatja.
 4. Várunk, de már ne legyünk szellemtelenek és hitetlenek. Az emberiség, vagy a magyarság legjobbjai a lelkükben hordozzák, gondozzák, dédelgetik az Istenember és az Istenbolygó szakrális tervét! A végtelen szenvedés és reménytelenség kitörölt belőlünk minden hamis alternatívát és téves programot. A belül legjobban tönkre tett ember sem képviselheti már a háttérhatalom két modelljét, a kommunizmust és a pénzkapitalizmust. Semmi nem folytatható, ami volt vagy van.
 5. Ismert egy olyan tanítás, hogy az omniverzumban az Isteni teremtés eleve tartalmazza a véletlenszerűséget. A sötét erők létrejöttét így a véletlennek köszönhetjük, mert az Isteni teremtés nem tökéletes, ám ezért tökéletes esélyt kaptak a negatív civilizációk. A földi ember ezért élt meg számtalan szenvedés inkarnációt.
 6. Ezt felfogást nem támogathatjuk. Már azért sem, mert ha valóban létezik a tökéletlenség, Istennek akkor sem kellett volna engednie a tökéletlenség következményét, a kontingencia istentelenségét.
 7. Ha Isten tökéletes, a Földön nem uralkodhatott volna sok évezreden keresztül az elsődleges anomália. A Földön most azért is Istenkor következik, mert a tökéletlen teremtést vissza kell vinni az isteni Abszolút Egységbe.
 8. Most már viszont ragyogjunk? Tökéletesen egyetértünk az eredeti isteni modellel és gyönyörűen készek vagyunk képviselni a modell mennyei célját. Az Istenkorban már mindössze két érték, a Szerelem és a Szeretet vezeti és testesíti meg az Új Teremtést! Természetesen a Szerelem és a Szeretet isteni minőségéről beszélünk.
 9. Ezért az Istenkor közös programja az, hogy az ember megszentelt Szerelem és Szeretet Istenember, s bolygónk pedig áldott Istenbolygó legyen, mert csak így válhat a Szerelem és Szeretet Mindenségünk földi otthonává.
 10. Mi vár ránk? Mindenki eldöntheti, hogy szíve ölelésével vállalja-e ezt az Isteni és Istenemberi Utat. Akik boldogan, elszántan, odaadóan, tehát szeretettel igent mondanak, ők lesznek az Új Emberiség alapitói. Nekünk magyaroknak ez már ősidők óta szellemi és erkölcsi kötelességünk.
 11. Nyugtalan várakozás helyett lássunk neki az Istenkor előkészítésének. Noha Jézus is azt tanította nekünk, hogy mindaz még elképzelhetetlen, ami bennünk és világunkban születik. Miután a Földbolygón még soha nem volt Istenkor, fogalmazzuk meg mi magunknak, hogy milyen Istenkor legyen. Akkor is, ha a sokszoros szenvedésünk egyelőre nem ért véget és a remélt felemelkedésünk még a távolba húzódik vissza. Noha Isten az Istenkor mellett döntött.
 12. Legyen így. Legyünk Istenek. Legyünk Teremtők.
 13. Ezért a testvéri fénycivilizációkkal közösen szüntessünk meg az összes anomáliát! Ez most nem csupán korrigálás, hanem az Ember és a Föld újjáteremtése. Legyen a Föld Istenbolygó!
 14. Az Istenkor teremtése érdekében az első ünnepi döntés az, amit lelkünk harsonái már régóta zengenek, hogy Istennel együtt mi emberek szintén Istenkort akarunk. A második döntés csak az lehet, hogy nem újabb huszonhatezer év múlva, de nem is újabb nyolcmillió év után, hanem Egy Pillanaton belül.
 15. Miután földi idő végül is nincs, az isteni „idő” pedig Isten döntése, ezért úgy is fogalmazhatunk, hogy Isten kinyilvánított döntése miatt a megváltatlan múlt nem ismétlődhet meg.
 16. Jöhet egy újabb kardinális felismerés! A harmadik döntés tehát az, hogy az Istenkor születését semmi nem akadályozhatja. A tiszta Fény is tanúsítja, hogy a boldogságunk feltétel nélküli.
 17. A földönkívüli és a földi végtelen sötét háttérhatalom most így megszűnhet? Domináns terve régóta az volt, hogy elpusztíthatja az emberiség nagy többségét, de mi, Isten lelkei akkor sem mondanánk le az Istenkorról. Arról az egyetlen isteni célról, hogy Szerelem és Szeretet legyünk.
 18. Még akkor sem mondunk le az Istenkorról, ha pillanatnyilag, egyelőre nem lehetünk beteljesült Szerelem és Szeretet Ember. A Gonosz ugyan nem létezik, holott képviselői azt szeretnék, hogy elhiggyük a létezésüket, s ezért pokolian féljünk tőle. Isten legnagyobb baja, hogy a Sötét Hatalom létezőnek tekintheti magát.
 19. Ha minden szenvedés oka az elsődleges anomália, akkor arra kérjük a tökéletes Isteneket, hogy tökéletesen szüntessék meg ezt az anomáliát!
 20. Ha nincs semmilyen erő, ami megakadályozza az Istenkor születését, akkor olyan erő sincs, ami lehetetlenné tegye, hogy mi is azonnal Szeretet legyünk? Ha zokogás helyett azonnal Szeretet vagyunk, akkor az Istenkor megszületett.
 21. Ezért felszabadultan, táncolva énekelhetünk.
 22. Végre tudatosulhat bennünk, hogy az ember felemelkedéséhez, boldog Istenemberré válásához nincs szükség semmilyen diszharmóniára, semmilyen szenvedésre.
 23. A belső és a külső égboltunkra nézünk. A felső dimenziókból, vagy a dimenziókon túlról bámul minket az Istenkor. Maga sem érti, hogy a Földön eddig miért nem testesült meg, s a lelke miért nem ölelt magához minket. Hála Istennek most ez következik!
 24. Első lépésként a magyarság és a testvérnépek Istenkorát tervezzük meg. Ez kicsiben az az országcsoport Kelet-Közép Európában és Nyugat-Ázsiában, amely akár egy kisebb hun államszövetségnek tekinthető.
 25. Minket például azzal akartak és akarnak tönkre tenni, hogy teljesen egyedül érezzük magunk egyes emberként és egyes nemzetként is. Ezért a háttérhatalom technológiája úgy tudta a személyes és kollektív elmét és egót távolról is manipulálni, hogy sebzett, de engedelmes rabszolgaként is mosolyogjunk.
 26. Ma már mosolygunk is, mert Istenkort teremtünk.
 27. A folyamatosan újjászülető omniverzumban már nem lesz lehetősége semmilyen elsődleges anomáliának. Csak Isten van, csak Istenkor van. Visszatérünk a Forráshoz. A Forrás segítségével mi is Istenkort teremtünk.
 28. Isten dönti el, hogy az Istenkor igazi, lényegi, szakrális kezdetét jelentő Esemény mikor történik meg. Ismételten imádkozva kérjük az Isteni Mindenséget és a Tejút Galaxis Központi Napját, hogy az Esemény azonnal történjen meg.
 29. Minden országban ezért a Földszövetség katonai alakulatai letartóztatják majd a Sötétség uralmi rendszerének minden háttérhatalmat szolgáló politikusát és gazdasági vezetőjét. Feltehetően majd egy másik csillagrendszerben évezredekig újra gyógyíttathatják magukat.
 30. A mi, saját Istenkorunk teremtése tehát most kezdődik Európa közepén, s keleti felében, sőt a nyugat-ázsiai testvér népeknél. Ez a területet hívjuk Isteni Hazánknak, annak ellenére is, hogy ezt a hazát sokszor megkísérelték elvenni tőlünk és/vagy leigázni.
 31. A Kárpát-medence és környéke ősi otthonunk. Mindig ide jöttünk haza, s most végképpen – egyelőre jelképesen – olyan zászlót tűzünk ki a Pilis hegy ormára, amely Isteni hazánk lobogójaként üzen a földönkívüli és agarthai testvéreinknek is. Együtt teremtjük közös Istenkorunkat.
 32. Az Istenkor Modellünk egyszerre a legősibb modell és a legtávolabbi jövőmodell. Örömmel jelentjük ki, hogy sem jelenleg, sem később nem elégszünk meg semmilyen félmegoldással. Nincs félmegoldás!
 33. Az Istenkor csak Istenkor, a magyar Istenkor kizárólag magyar Istenkor lehet. A magyar fogalma saját tér- és időfeletti kollektív lelkünket és tudatunkat nevezi meg. A mi Istenkor ideánk egyszerre az Isten ideája, s az Istennemzet koncepciója, végül pedig a Lokalitások szeretettársadalmainak a programja. Az égi-földi kiinduló támogatás és a végső kiteljesítés az Isten teremtette emberek Szerelem és Szeretet Istenembersége.
 34. Megismételjük a javasolt négy pólusú szent modellünket. A mennyei ŐsIsten, a földi Mindenkori Nemzet, s a két pólus találkozásában az Isteni Lokalitás, majd a három pólus közepén a valódi Istenember.
 35. A négy pólus Isten rendszere. Az igazi térszerkezet, amely kész újjászületni.
 36. Ha a négy pólus bármelyike elveszik, vagy csak megtörtté válik, akkor sem a megváltó pólusok, sem a megváltott Istenemberek nem teljesíthetik be isteni küldetésüket. Ahogy az ember Belső Lénye sem nélkülözheti az Önvalót, az Isteni Ént és például a Szerelem-Szeretet Testet.
 37. A Belső Ember jelképesen a négy tornyú Isteni Székesegyház, például az Isteni Én a nemzet vezérlő szeretetkarja, s végül a Szerelem-Szeretet Test az isteni Lokalitás.
 38. Ez az istenkori minőség már az ötödik-hatodik dimenziót teremti és ugyanakkor ezeknek a dimenzióknak a teremtő lénye. Az ötödik-hatodik (vagy a magasabb) dimenzió már Isten posztkozmikus „lelkének” testet öltése.
 39. Miután az Istenkor mindenek feletti, generális célja a Szerelem és Szeretet Ember valóra válása, az Istenkor modelljét nem felülről, az Isteni Abszolútumból vezetjük le, hanem az ember földi társteremtői Abszolút Szerepéből, avagy a rendszerben alulról vizsgáljuk, hiszen a Szerelem-Szeretet Istenember a Lokalitásban születik meg.
 40. Innen nézve persze az Isteni Lokalitás egyszerre a legteljesebb Isteni Lélek Mindenség és az Isteni Lét Mindenség helyi egyedisége.
 41. Ebből az is következik, hogy változatlanul Isten lénye a három teremtett pólus (nemzetek, lokalitások, emberek), sőt az Istenember is egyszerre a három pólus (lokalitás, nemzet és Isten).
 42. Ne legyen félreértés! Minden nemzet nem lehet más, mint Istennemzet, ami egyben a szeretetnemzet. Minden lokalitás nem lehet más, mint Istenlokalitás, ami egyben szeretettársadalom.
 43. A földön a globalizáció meg akarta szüntetni a nemzeteket, s a totális globális hatalom uralma pedig a lokalitást és életminőségét szerette volna szétverni, hogy végül az egyes ember tökéletesen kiszolgáltatott rabszolgává váljon.
 44. Jelenleg minden világszervezet (alvilág egység) ezt a központi célt szolgálta.
 45. Ahogy minden fénycivilizáció jelentősen különbözik a többitől, ugyanígy a Földön minden egymástól eltérő nemzet nemcsak megtarthatja egyediségét, hanem most egyúttal teljesen azonossá válik az Isten által neki teremtett nemzetlelkével.
 46. Ebből aztán nyilván következik, hogy azok a lények, akik tagadják a földi Istenbolygó lényegét, a Szerelem és Szeretet Bolygót, vagy az Istennemzet ugyanilyen Szellemét, Lényét, Igazságát, sőt szintén tagadják az Isten teremtette egyes Ember Szerelem- és Szeretet Istenségét, valódi lényét és örök igazságát, akkor mindezek az Istenkor eltökélt tagadói és rombolói.
 47. Heves elutasításuk választ kapott Istentől.
 48. Hiába lesz sokaknak vitatható tézis, ám az csodálatos isteni igazság, hogy Isten éppen azáltál válik Abszolút Istenné, hogy a Földnek ajándékozta az istenítő Istenkort, gyönyörű teremtésének tökéletességét.
 49. Legyen ugyancsak tiszta igazság, hogy a Földbolygót a közeli fénycivilizációk a kilencvenes évek vége óta szabadítják fel. Ha ez elmaradt volna, szinte semmilyen esélyünk nem lett volna Isten ajándékára, az Istenkorra.
 50. Az Istenkorban a nemzet elsősorban nem állam, sőt végképpen nem központi uralmi státusz, hanem a nemzet minden Szerelem-Szeretet Istenemberének a korlátozhatatlan szeretetközössége, szeretetnemzete. Az Istennemzet most tehát azonossá válik tér és időfeletti szellemével, lényegével, teljességével.
 51. Miután a Földbolygó jelenlegi globális és kontinentális, sőt nemzetállami rendszere tagadhatatlanul a földönkívüli és a földi háttérhatalom uralmát testesítette meg, ezért az úgynevezett demokrácia hamis működési rendszer volt, hiszen elsősorban és folyamatosan a globális csúcshatalom érdekét érvényesítette.
 52. Hasonlóképpen elképesztő félrevezetés volt a kommunizmus és a pénzkapitalizmus is. Akkor még inkább, ha ezekkel a rafinált, s ugyanakkor magasztalt ideológiákkal szellemi-lelki zsákutcába lehetett vezetni boldogságra vágyó nemzeteket, kiszolgáltatott társadalmi rétegeket és ígéretes gondolkodókat.
 53. A Földön régóta elfedett igazság, hogy bolygónkat körbe veszi a kollektív Istentudat, ám ennek a magas minőségét mindvégig blokkolta a földi kollektív egó, ami vastag kátrány rétegként az embereket elzárta a mindenkire irányuló Istentudat kiáradásától.
 54. A Földbolygó Isteni vezetését az teszi csodálatossá, hogy a bolygón a következő évtizedektől isteni királyságok lesznek, feltehetően összesen csak hét királyság, amelyek összefogják az egyesülő társnemzeteket is. Az Isten által javasolt és felszentelt királyok teremtését például a Bölcsek Tanácsai és az elsődleges primordiális központok segítik majd.
 55. A nemzetet érintő alapvető döntéseket is az önálló Isteni Lokalitások hozhatják meg, amelyeket már felülről közvetlenül nem vezetnek a kormányzati rendszerek. Az összefogó, harmonizáló Szent Király közvetíti nekik az isteni vezetés nyújtotta ajánlásokat.
 56. Az Irány az Istenkor horizontja! Minden emberi lélek láthatja ezt a horizontot.
 57. Természetesen a mai kormányhivatalok elvesztik funkcióikat és szinte minden bejáratott szerepüket, majd utánuk és helyettük a lokálitás önálló közösségi intézmény hálózatai jönnek létre. Az új intézmények már nem végrehajtják, hanem a társadalmi és családi teremtést segítik.
 58. Az Isteni Lokalitás normális esetben helyi Szakrális Életközösség. Elsődleges szerepe az emberek Szerelem és Szeretet Istenemberré válásának sokoldalú támogatása. Ugyancsak kiemelt feladata az Isteni Életminőség tanítása, több esetben visszatanítása, különösen a családok szeretetcsaláddá emelésének segítése.
 59. Az Istenkor a szeretetcsaládok elkötelezett híve!
 60. Az Istenkor modell alapján, s az Új Világ gyönyörűsége érdekében (is) az a közeli és távoli cél vezérel minket, hogy minél több ember váljon boldog Szerelem és Szeretet Emberré. Ez annyira fontos, mint például az, hogy a Nap (avagy NapIsten) süssön mindenkire égi fényével.
 61. Minden egyes egyén az Istenkor programjából először is azt tudatosítsa magában, hogy az ember örökre Szerelem és Szeretet Istenember lesz.
 62. A Földön akkor lehet valódi boldogság, ha minden nő és férfi megtalálja Isten által neki rendelt párját. Az isteni Szerelem minőségének tömeges élése nélkül nem lehet Istenkor! A szerelmi Istenpárok aztán kössenek szent szerelemházasságot és végre teremtsék meg a tartós szeretetcsaládjukat. Ezért minden településen lesz egy vagy több (nem állami, hanem közösségi) szeretetcsaládot becsülő és segítő „intézmény”. Az istenkori család így lesz a szent élet otthona!
 63. A fogyasztói kicsi család helyett tehát jöjjenek létre a több generációs nagycsaládok is. Már ezért is, mert megszűnik az a kapitalista életmód, amelyben mindenki legalább napi nyolc órát dolgozik, ráadásul gyakran családjától távol látva el munkakörét. A nagycsaládok közben újra családi-közösségi szeretet alapú gazdálkodók lesznek.
 64. Ha a családok többsége szeretetcsalád, akkor a település helyi szeretettársadalom lehet. Ez az Istenkor releváns társadalma. Ennek az is feltétele, hogy a település közösségi irányításában, életének teremtésében a családok többsége önként és boldogan részt vesz.
 65. A Szeretetemberek sok településen úgy döntenek majd, hogy minden utcában létrehozzák a bensőséges utcaközösségeket. Az önkormányzás új testülete pedig a széles társadalmi kört egyesítő, nagy létszámú Település Mag vagy Közösségi Magisztrátus lesz. Helyes lenne az önkormányzat szó helyett a helyi önteremtő közösség fogalmát használni. Ha nincs valódi szeretettársadalom, akkor az igazi önkormányzás célját téveszti.
 66. A falvakban és városokban mindenhol megszületnek az igazi szeretetközösségi intézmények. Például a Szeretet Ház (a települési Szerelem és Szeretet Közösség intézményeként), a Család Ház (a Szeretetcsalád Egyesület szervezésében), az Öngyógyítás Ház (a helyi természetgyógyászokkal és spirituális gyógyítókkal együttműködve), a Néphagyomány-Népművészet Központ (a Népkultúra Közösség fenntartásában), az Önellátás Ház és Közösségi Kert (az élelmiszer-, kultúra-, energia önellátás, több egyesület központjaként), vagy például a helyi Bölcsesség és Szellemi Képzés Ház (a valódi tudás- és szellemi nevelő egyesületek otthonaként).
 67. Az új életminőség tehát a Szerelem és Szeretet Istenember belső boldogságának magas minősége és „külső” szeretetéletének áldott gyönyörűsége. Ennek érdekében a lokális szeretettársadalom természetesen a felsőrendű, széleskörű, gazdag értékválasztást kínáló szeretetlétezés valósága. Ezt készítik elő, ezt teremtik, s ezt fejlesztik a különböző helyi szeretetközösségek.
 68. Az Istenkorban a Földön a legtöbb Fényt a szeretetközösségek sugározzák!
 69. Ezt szolgálja az az életálom is, hogy minden család egyre inkább sokrétű önellátóvá váljon. Lehetőleg az ősi, eredeti, megőrzött vetőmagokat vessék, a kikelt növényeket visszatérően szeressék, közben a földeken lelkükkel is ápolják őket, és így a szakrális termesztés eredményeként a családok egészségesek lesznek. Az istenkori élelmiszer teremtés az egyik legcsodálatosabb szeretet tevékenység lesz.
 70. A legjobb szent kenyér az őstönköly lisztből süthető a közösségi kemencékben.
 71. Az Istenkor első évtizedében jussunk el oda, hogy minél több tíz-tizenkét lélektestvérből és családjából született új lakóközösség hozzon létre minél több tartós családközösséget, azaz fényközösséget. A szeretetközösségként együtt élő családok körében aztán már senki nem marad egyedül; minden szeretetcsalád együtt, közösen mindenkit szeret és mindenkiről gondoskodik.
 72. Ez a családközösségi társulás egy-másfél hektáron építi fel spirituális rendben a szeretetcsaládok házait, amelyek alapvetően szakrális ökoházak (tehát nem posztmodern „istállók”) lesznek, s a családok kertjének közepén épülnek fel saját közösségi épületeik, az ünnepi tereik, vagy a kulturális termeik. Minden család otthona előtt végre újra Istenfák nőnek. A fényközösségek minden jeles hagyományt visszahoznak.
 73. A közös területek külső övezeteiben lesznek a gazdálkodás épületei, például a konyhakeretek, a gyógynövény ágyások, a kisebb-nagyobb istállók, a közös főző-sütő helyek (a kemencék), stb. – mindez együtt eleve lélekotthonnal azonos édenkert lesz. Az Istenkor embere tehát társas Istenlakban élhet!
 74. Az Istenkorban gyökeresen más típusi iskolák és nevelési programok lesznek. Miután a szülők többsége nem jár el majd dolgozni minden nap, a kisgyerekek többsége hatéves koráig remélhetőleg otthon, a családközösségben marad. A mai oktató és nem nevelő általános iskolák helyett elsősorban szeretetet tanító és gyakoroltató életiskolák, közösségi iskolák lesznek, amelyekben a tanításra kész szülők is tanítanak. Az iskolák mellett szintén szép szeretetkertek lesznek, ahol az ifjúsági szeretetélet közösségei is otthonra találnak.
 75. Mi még a jelentős fordulat? A települések mindenhol a mindennapi élet lehetőleg minden feltételét önállóan megteremtik. Minél több területen saját önellátásra törekednek, kezdve a szakrális házépítéstől a szeretetipari szolgáltatásokig, a kézműves műhelyektől a fásított útépítésig, a helyi termelői piacoktól a fából faragott bútorok készítéséig. A szeretetmunkák eredményeit, a szeretettermékeket természetesen a helyi cseregazdaság keretében cserélik ki egymás között.
 76. Eljön majd az az isteni áldás, hogy pénzre sem lesz szükség.
 77. Az óriási konzumáruházakra és gyenge minőségű árukínálataikra sem lesz igény. A Szerelem és Szeretet Istenember bizonyosan nem fog gyenge alapanyagú, idegen feliratú, értéktelen ingekben, ruhákban vagy szoknyákban járni. A magyar érték orientált életkultúrában a lakás, a berendezés, a ruha, a kert, azaz minden újra egyedi, kulturált, ízléses, művészi igényű lesz. Jelképesen minden tárgy Székely Kapuvá válik.
 78. A felsorolt példák érzékeltetik, hogy az Istenkorban a Felemelkedett Ember nem áruházakban kóborló vásárló lesz, hanem isten létmindenséget teremtő Istennő és Istenférfi. A globális érték- és ízlésromboló gyártók és forgalmazók kivonulnak az életünkből.
 79. Az Istenkor közösségi vezetése és szervezése szintén kiemelten szeretetközösségi minőségű lesz. Ebben nincs hatalmi szerep és nem uralkodhat egyéni érdek. Az új típusú és nevű önkormányzatot mindig a település szeretettársadalma alapítja és működteti. Az életminőséget javító, nagyobb létszámú helyi lélek- és életképviselők majd mindenekelőtt saját utcaközösségeiket képviselik. Közös testületüket ezért hívják majd Falu- vagy Város Magnak. Vagy Közösség Szellemnek.
 80. Miután a Szerelem és Szeretet Istenemberek felemelkedett lelkekké válnak, települési tevékenységükbe sem kontinentális, sem állami szervezetek nem szólhatnak bele, persze a nemzet szent alkotmányát mindenhol követik majd. Az Isteni Lokalitások hozzák aztán létre a Megyei Életfejlesztő Közösségeket. Ezért a megyék megerősítve visszakapják önálló társadalomfejlesztő és világteremtő szerepüket.
 81. A döntés mindig helyben történik. A döntés mindig közösségi. Nemzeti szinten a Település Magok Testületei csak ajánlásokat fogadhatnak el. Ahogy egy szeretetcsalád életébe sem szólhat bele semmilyen központi intézmény.
 82. Valóban és istenien szabad világ lesz. Egyszere épít az ősi hagyományokra és az istenkori jövőjelen tervekre. A kultúra zászlója minden szándék felett lobogni fog. Ezért a szakrális magyar nemzetbe a visszatért Jézus és új tanítványai otthonra találnak!
 83. A polgármester pedig a Polgárok Mestere lesz. Ezt értsük jól: elsősorban nem hivatalvezetőként, hanem a település Közösségi Mestereként, aki az Istenkor lokális testet öltéséért felel. Ezért a helyi szeretettársadalom Szeretet Lelke.
 84. A lokalitás nem egy település. Ezért majd legalább tíz vagy több település önként döntse el, hogy saját lokalitásukba mely települések tartozzanak bele. Ez nem valamilyen új állami szervezet, vagy elsősorban nem gazdasági társulás lesz, hanem a települések szeretettársadalmainak és településmagjainak összefogása.
 85. Miután lokális kormányhivatal nem lesz, ezért saját szeretetközösségi szervezeteik és intézményeik töltik be a társadalom- és kultúrafejlesztési szerepeiket. Középpontban a mindenkori Istenkor ideái, programjai, értékei maradnak. A gazdaságfejlesztési vagy az infrastrukturális programjaik gyökeresen mások lesznek, mint a megszüntetett önkényesen uralkodó pénzkapitalizmusban.
 86. Az új modellű gazdaságban (lásd: GESERA és QFS) profit nem lesz, vagy csak néhány tized százaléknyi, s minden gazdasággal foglalkozó szervezet tevékenysége alapvetően szeretet és erkölcs központúvá válik. Az emberek nem a havi éhbérért dolgoznak majd, hiszen minden személynek és családnak mindig alapjövedelem, avagy életadomány adatik. Így a családoknak például az ellátási vagy az energetikai költségeit a Szent Lokalitások fedezik.
 87. A társadalom soha többet nem szakadhat szét szegényekre és gazdagokra, mert sem gazdagok, sem szegények nem lehetnek. Minden család azonos anyagi támogatást kap létszáma és élethelyzete szerint. A pénzkapitalista elittől visszaszerzett óriási tőkéket szétosztják a szeretetnemzetek és a szeretetlokalitások között.
 88. Minden településen új szellemi és szakrális képzések lesznek. Például a Szerelem és Szeretet Istenemberek lélekegyetemei, szeretetcsaládokat fejlesztő és segítő családegyetemek, a lokalitások önellátását és szeretetgazdaságát teremtő központok képzései, a települési szeretetközösségek születését és fejlődését támogató iskolák, vagy szellemi emelkedést és kiteljesedését szorgalmazó szellemegyetemek vagy például a helyi misztériumiskolák.
 89. A felemelkedett lokalitások lesznek tehát a talapzatai, kiindulópontjai minden szeretetnemzet Isteni Testületeinek. Az államok sem maradnak központosított hatalmi szervezetek, hanem a nemzetek tér és időfeletti lelküknek-tudatuknak bölcs képviselői. Ugyanígy a nemzeti királyságok Isteni Testületei felett nem rendelkezhetnek globális vagy kontinentális háttérhatalmi elitek. A Földet, mint Istenbolygót, Szeretetbolygót a kiválasztott szent királyok és az általuk felkért szakrális tanácsadó testületek (Istennel egyeztett) ajánlásokkal, javaslatokkal támogatják.
 90. A jelenlegi egykamarás parlament szerepét nemzeti, regionális és lokális szeretetközösségi (országos és térségi) gyűlések töltik be. Ezekben az összefogásokat és a testületi javaslatokat elsősorban a nemzet szakrális választottjai és szellemi vezetői értékelik és támogatják majd. Az Istenhez közel emelkedő Fénylelkek a közös teremtésért felelnek.
 91. A nemzeti, a megyei és lokális aranyalapú pénzügyi források nagy többségével az Isteni Lokalitások önteremtő képviselő testületei rendelkeznek majd. Miután a Földön többek között nem maradnak fegyverek, megszűnnek az államokat védő katonaságok, nem lesznek óriási költségvetésű hivatalok, így az eddiginél sokkal több forrás (és tudaterő) jut az életminőség védelem és fejlesztés közösségi finanszírozására.
 92. Születnek az Istenkor modell törvényei. Az etikus szeretetgazdaság és az etikus társadalom gondos ellátást segít. Az etikus szeretettársadalom az etikus szeretetgazdaság hivatását erősíti. Az etikus lokális társadalmi szeretettudat a szeretetközösségek felívelését támogatják. Az etikus szeretetközösség az emberi lelkek etikus isteni szellemének bővülését végzi. Minden új léttörvény felemel.
 93. Az Istenkor nem az államot emeli trónra, hanem a Szerelem és Szeretet Istenembert és az isteni szerelem és szeretet életét.
 94. A kulcsszerepben nem miniszterek, nem állami vezetők vagy nem állami cégek igazgatói lesznek, hanem az Új Föld kozmoszában egyrészt a szakrális kiválasztottak, az őket segítő szellemi vezetők és a szeretettársadalom lelki irányítói vezetnek. Minden szinten létre jönnek a szellemi-lelki vezetők odaadó közösségei.
 95. Természetesen a földi kozmoszban elsősorban minden közös figyelemben és szeretésben a Szerelem és Szeretet Istenemberek lesznek.
 96. Az Istenkorban az élet Isteni Élet lesz. A szeretettársadalmakban senkit nem érhet bántalom vagy megalázás. A magyarság Istenkorában minden magyar Istenember soha nem él meg majd félelmet, fájdalmat vagy szenvedést. Se személyes, se kollektív egó vagy alsó elme nem lesz. Minden istenemberi társadalom csak szeretetközösségekből tevődik össze, így kívülről senkit nem támadnak, vagy nem tehetnek tönkre. Az Új Lélek, az Új Horizont és az Új Világminőség együttesen teremti az Istenkor újabb és újabb szakrális létcsúcsait.
 97. Az Istenkorban mindent áthat, átjár, meghatároz a Szerelem és a Szeretet szent Istenisége.
 98. A kárpát-medencei vagy tágabban a testvérnépekkel közös Mindenségünk Isten által védett és áldottan vezetett marad, az Istenember által szeretett és becsült magyar Istenkor pedig diadalmasan, ünnepélyesen létezik mindörökké.
 99. Minden ember Isten. Istennel Egy!
 100. Istennel és Emberrel Egy Istenkort teremtünk.

Varga Csaba