A metafilozófia alkalmazása a társadalomelméletre és a globalizációra

Két lehetséges megközelítés

  • Két szellemi út: elmélet és/vagy filozófia-alkotás az Egészről (a totális metafilozófiáról) vagy valamelyik Részről (például az egyesített fizikaelméletről vagy az életelméletről)
  • Én gondolkodást /vagy kutatást folytatok: dolgozom az összetett Egész-filozófiáján és – miután szociológus vagyok – a társadalom metafilozófiáján
  • Az elmélet a tudományon belül marad, a filozófia kilép belőle, s integrálja a metafizikát és a transzcendens tapasztalatot is; én tehát a filozófia mellett döntöttem;
  • Az Egész filozófiája felépíthető „alulról”, az élő anyagból, vagy felülről a legmagasabb tudat- és intelligencia megközelítésből kiindulva; vagy egyszerre minden oldalról (például egy gömb-modellből)

TELJES ANYAG: LETÖLTÉSE