Kutatások

Garaczi Imre: A magyarság mint példamutatás és európai érték

Karácsony Sándor a normaalkotó és normakövető személyiség viszonyát a nemzeti szellemhez és lélekhez elsősorban neveléselméleti és pedagógiai eszközökkel állítja rendszerének középpontjába. Műveiben bő teret szentel a nevelés filozófiai lehetőségeinek. A nevelést bölcseletileg az egzisztencia immanenciájával azonosítja, ami a nevelő és a növendék kölcsönös tett-rendszereiben nyilvánul meg. Kiindulópontja a nevelés különböző területeinek társas-pszichológiai megközelítése, s ennek

Garaczi Imre: A magyarság mint példamutatás és európai érték Read More »

Varga Csaba: A fenntartható társadalom

Az egyéni (fizikai vagy pszichikai) erőszak elsősorban az érzelmek elszabadulása, az értelem kontrolljának hiánya, s mindenekelőtt a tudat gyengesége vagy nem használata. A társadalmi erőszak főként a közösségi érzelmek elvadulása, a kollektív ész kontrolljának hiánya és a társadalmi tudat zavara és bizonytalansága. Az erőszak kultúrája kifejezés azt a tapasztalatot jeleníti meg, hogy posztmodern világunkat változatlanul

Varga Csaba: A fenntartható társadalom Read More »

Kiss Károly: Igaz-e a méhek meséje?

Tanulmányom vízió: felvázolom benne, hogy milyennek kellene lennie a jövő közgazdaságtanának. A mai, önzésen alapuló pénzkapitalizmust az együttműködésen alapuló rendszernek kellene felváltania, hogy megoldódjanak a mai alapvető problémák. Az elmúlt 25 évben a közelgő klímaváltozást tartottam a fő veszélynek, és ennek megfelelően kutatásaim, tevékenységem is jórészt arra koncentrált, hogy milyen legyen a környezeti ártalmakat elhárító,

Kiss Károly: Igaz-e a méhek meséje? Read More »

Diego Lucio Rapaport: Hyper Klein Bottle Logophysics Ontopoiesis of the Cosmos and Life

We present an ontoepistemology based on the self-contained KleinBottle and HyperKleinBottle surfaces and their logics; the latter incorporates interrelations and hypercontextualizations within an heterarchy of Otherness. We introduce the associated logo-physics, as a basis for the unification of science and phenomenology, by surmounting the Cartesian Cut. Dualism is found to be a projection of the

Diego Lucio Rapaport: Hyper Klein Bottle Logophysics Ontopoiesis of the Cosmos and Life Read More »

Varga Csaba: A poszt-tudomány

A poszt-tudomány: új tudomány. A poszt-tudomány fogalmának tartalma viszont egyszerre homályos és világos. Egyre nyilvánvalóbb, hogy az új tudomány egyrészt visszatér a metafizikai törekvésekhez, igaz, új metafizikát szeretne teremteni, amely épít a poszt-normál tudományra, másrészt homályos, mert a tudomány hagyományos határait kutatja, sőt a hagyományos (normál) tudománnyal szemben a tudomány tárgyának tekinti a nem materiális

Varga Csaba: A poszt-tudomány Read More »