Az Új Gondolat titkai, avagy milyen lesz az abszolút új gondolkodás?

Új Teremtés van!

Ennek kimondása az Új Teremtés felismerése.
Az egyetlen, ami jöhet és érkezik, az az Isten kora! Az önmagát is teremtő Isten kora (Bolyai János)!
Ez nem lehet átmeneti állapot, hiszen ez a végleges Új Kor! Az Új Ember és Új Föld Új Kora!
Az régi igaz gondolat, hogy a Földön régóta istentelen, Istenvesztett, Istent hárító világállapot van.
Az is új, szinte felfoghatatlan gondolat, hogy a Földön csodát élünk, hiszen a krízis teremti a csodát!
Már az elmúlt évszázadokban sem pusztultunk bele az istentelen és ezért szellemtelem, vagy szellemcsorbult földi léttelenségbe és gondolatdogmákba.
Új szellemet kér az a felismerés, hogy régóta nem tudjuk, vagy csak félig-meddig, hogy ki az Isten?
Ha a bolygó és a földi ember nem lehet más, mint Isten, mert az omniverzumban minden Isten, akkor nekünk kellene a végső gondolatig, az abszolút gondolkodásig eljutni!
A sok-sok eddigi felfogás, nézet, ige után az Új Gondolat mondhatja ki, hogy ki az Isten, vagy átfogóbban ki az omniverzumban a végtelen isteni teljesség!
Hiszen az Új Gondolkodás Isten gondolkodása, ami szüntelenül megújul az Új Teremtés érdekében!
Most az Új Gondolat éppen az lesz, ha szellemünkkel-lelkünkkel megértjük Isten Új Gondolatát.

TOVÁBB OLVASOM…